• صفحه اصلی
  • » بهانه جدید برای محروم کردن زندانیان سیاسی از مرخصی؛ دفترچه‌ای که معاون دادستان به...

» رویین عطوفت

بهانه جدید برای محروم کردن زندانیان سیاسی از مرخصی؛ دفترچه‌ای که معاون دادستان به همسر روئین عطوفت نشان داد

روئین عطوفت از حقوق اولیه خود برای استفاده از مرخصی محروم است. به گفته همسر این زندانی سیاسی که در بند ۸ اوین به سر می برد عطوفت هنوز از داشتن یک تخت محروم است. مجبور است در کف سالن بخوابد و این بند از لحاظ بهداشتی، در ضعیت اسفناکی قرار دارد

آزادی رویین عطوفت و مرخصی علی اکبر محمدزاده از زندان اوین

رویین عطوفت زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین با قرار وثیقه آزاد و علی اکبر محمدزاده زندانی دیگر محبوس در این بند عصر امروز به مرخصی آمد.