• صفحه اصلی
  • » دیدار روسری سفیدها با جعفر پناهی...

» روسری سفید ها

دیدار روسری سفیدها با جعفر پناهی

کمپین دفاع از حق ورود زنان به ورزشگاهها (روسری سفیدها) تلاشی مدنی از سوی گروهی از فعالان حقوق زنان است که از سال 1384 برای احقاق حق زنان علاقه مند به ورزش برای تماشای بی واسطه مسابقات ورزشی در ایران آغاز شده است.