• صفحه اصلی
  • » روزه سیاسی فعالان مدنی و خانواده زندانیان در همبستگی با اسرای بند 350...

» روزه سیاسی

روزه سیاسی فعالان مدنی و خانواده زندانیان در همبستگی با اسرای بند 350

تعداد زیادی از فعالان سیاسی و خانواده های زندانیان اعلام کرده اند که برای ابراز همبستگی با اعتصاب غذای زندانیان بند 350 زندان اوین و اعتراض به تهاجم و ضرب و شتم این زندانیان روزهای پنجشنبه و جمعه 4 و 5 اردیبهشت را «روزه سیاسی» می گیرند.

افطار روزه سیاسی خانواده های زندانیان سیاسی

به گفته این خانواده ها روزه های سیاسی یک شنبه ها تا رفع ممنوعیت ها و محدودیت های غیرقانونی برای زندانیان از جمله ملاقات و تماس تلفنی ادامه دارد.

عیادت زهرا رهنورد و خانواده زندانیان سیاسی از همسر محمد نوری زاد

زهرا رهنورد به همراه جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی در شب یلدا، در منزل محمد نوری زاد حضور یافتند تا از فاطمه ملکی، همسر او که تا عصر روز سه شنبه در سی سی یو به سر می برد، عیادت کنند. خانواده های زندانیان سیاسی همچنین در بیانیه ای اعلام کردند که برای اعلام همبستگی با زندانیان معترض روزه دار و اعتصاب کننده، روز یکشنبه را روزه سیاسی می گیرند.

درخواست کمیسیون زنان جبهه مشارکت از مردم برای گرفتن روزه سیاسی

کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی با اعلام حمایت از خانواده های مظلوم زندانیان سیاسی که عزیزانشان در روزه سیاسی و یا اعتصاب غذا به سر می برند، از همگان دعوت می کند با پناه جستن به خدای رحمان فردا یک شنبه 28/9/89 روزه دار باشند و با زبان روزه برای سلامت و رهایی زندانیان مظلوم دعا کنند.

خانواده‌های زندانیان سیاسی فردا روزه سیاسی می‌گیرند

هنوز تعدادی از زندانیان مظلوممان در اعتصاب غذا به سر می برند و ما نمی توانیم نسبت به این امر مانند مسئولان بی تفاوت باشیم. بنابراین ما خانواده های زندانیان سیاسی ضمن اعلام روزه سیاسی در روز یک شنبه، هنگام افطار برای آزادی همه زندانیان سیاسی دسته جمعی دعا می کنیم. هر خانه یک سفره افطار و در کنار هر سفره افطار دعاهای سبزی که توسط دل های شکسته و امیدوار خوانده می شود.

برگزاری مراسم افطار روزه سیاسی در منزل عبدالله مومنی به رغم فشارهای امنیتی

افراد حاضر در مراسم افطاری با ابراز همدردی با خانواده مومنی اعلام پشتیبانی همه جانبه خود را از این زندانیان را مطرح کردند.