• صفحه اصلی
  • » چهره به چهره با شهروندان؛ یادآوری محصوران و نذری به نیت آزادی+عکس...

» روزنامه

چهره به چهره با شهروندان؛ یادآوری محصوران و نذری به نیت آزادی+عکس

نکته قابل تامل اینکه این گروه کوچک با این ابتکار، بیش از دو هزار نفر را در فضای غیر مجازی نسبت به وضعیت محصوران آگاه و یا یادآوری کردند که این مساله می‌تواند الگوی مناسب و موثری برای آگاهی بخشی بین هسته های جوانان و گروههای دوستی باشد. این گروه به کلمه می‌گوید با تشکیل تنها چند گروه کوچک مشابه بین دوستان و همفکران در محله ها، تیراژ آگاهی بخشی سبزها از تیراژ روزنامه های کشور بالاتر خواهد رفت.

روزنامه کلمه؛ ۲۴ تیر ۱۳۹۲

شماره ۲۷۵ روزنامه کلمه؛ بیست و چهارم تیر ماه ۱۳۹۲