• صفحه اصلی
  • » رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران: اتهامات وارده به روزنامه نگاران بازداشت شده، ارزش ...

» روزنامه نگران

رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران: اتهامات وارده به روزنامه نگاران بازداشت شده، ارزش حقوقی و عقلانی ندارد / هدف ساکت کردن روزنامه نگاران است

به رغم داستانسرای هايی وزارت اطلاعات در بيانيه اش و که در در سخنان ديگرانی که در اين مورد اظهار نظر کرده اند، هيچ دليل مستندی برای اين حرف ها ارائه نشده است و به نظر می رسد که اينها ، تنها هدفشان برخورد با روزنامه نگاران است. و اينکه به هر نحوی که شده است روزنامه نگاران را ساکت کنند.