» روزنامه مغرب

مجوز روزنامه مغرب لغو شد

در حالی که چند روز پیش مدیرمسئول و سردبیر سیاسی مغرب بازداشت شدند، هیئت نظارت بر مطبوعات در جلسه امروز خود مجوز انتشار روزنامه «مغرب» را لغو کرد و به مجله رشد معلم تذکر داد.

کاریکاتور احمدی نژاد، روزنامه مغرب را از انتشار بازداشت

روزنامه مغرب با انتشار مطلب کوتاهی در شماره دوشنبه آذر اعلام کرد انتشار این روزنامه متوقف می شود.

شکایت از روزنامه مغرب برای انتشار کاریکاتور احمدی نژاد

کاریکاتور و تیتر یک صفحه نخست امروز این روزنامه از جمله تخلفات یاد شده و موضوع شکایت وزارت ارشاد از این روزنامه است.