» روزنامه سلام

روزنامه سلام؛ نگاهی از درون

قدیمی‌های «سلام» تعریف می‌کنند که فضای روزنامه صمیمی و دوستانه بوده است. «سلام» در دوران انتشارش و پیش از توقیف کامل، یک توقیف کوتاه‌مدت هم به خود دیده است. 13اسفند 74، ساعت 12شب و در روزهای آخر منتهی به انتخابات مجلس پنجم این روزنامه به مدت 48 ساعت منتشر نشد. گفته شده وقتی تب انتخابات ۷۶ در کشور بالا گرفت، فروش روزنامه «سلام» فوق‌العاده شد. برای اولین بار جلو کیوسک‌ها برای خرید روزنامه «سلام» صف می‌بستند. بی‌تردید یکی از محوری‌ترین پشتوانه‌هاي تبلیغاتی انتخابات دوم خرداد، روزنامه «سلام» بود.