• صفحه اصلی
  • » تومار مخالفت با انتقال آب کارون با 3600 امضا...

» رودخانه کارون

تومار مخالفت با انتقال آب کارون با 3600 امضا

سه هزار و 671 دانشجوی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان با امضای یک تومار به منظور حراست از رودخانه کارون، مخالفت خود را با طرح انتقال آب از سرچشمه های این رود اعلام کردند.

ابتکار اعلام کرد: طرح مشکل کارون در شورای عالی آب

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست از مطرح شدن مشکلات مربوط به رودخانه کارون در شورای عالی آب کشور خبر داد.