• صفحه اصلی
  • » میدان گازی مشترک ایران با انگلیس در آستانه لغو تحریم...

» روابط ایران و انگلستان

میدان گازی مشترک ایران با انگلیس در آستانه لغو تحریم

اداره انرژی و تغییرات زیست‌محیطی انگلیس اعلام کرد: «در حال همکاری با اتحادیه اروپا برای تضمین امنیت فعالیت بلندمدت میدان گازی رهام در دریای شمال بوده است و در زمان مشخص بیانیه‌ای در این زمینه صادر خواهد کرد.» بی‌پی اعلام کرد: «اولویت‌های ما تضمین امنیت فعالیت در این میدان و تداوم تبعیت شرکت از قوانین است.