» رمضان

عید سعید فطر مبارک

عید سعید فطر مبارک دعای قنوت نماز عید فطر، برای چاپ و تکثیر

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز سی‌ام

دعای روز سی‌ام ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

دعای قنوت نماز عید فطر، برای چاپ و تکثیر/ رسانه شمایید

در آستانه عید سعید فطر قرار داریم. عید فطر یکی از دو عید بزرگ مسلمانان جهان است که در آن مسلمانان به سرانجام رساندن یک ماه روزه داری و عبادت و موفقیت در اطاعت خداوند را جشن می گیرند. کلمه برای سهولت استفاده روزه داران از فضیلت های روز عید فطر و نماز آن، دعای قنوت نماز عید فطر را برای چاپ و تکثیر آماده کرده است که به صورت نسخه تصویری و PDF قابل دریافت است.

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و نهم

دعای روز بیست و نهم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و هشتم

دعای روز بیست و هشتم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و هفتم

دعای روز بیست و هفتم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و ششم

دعای روز بیست و ششم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و پنجم

دعای روز بیست و پنجم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و چهارم

دعای روز بیست و چهارم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و سوم

دعای روز بیست و سوم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و دوم

دعای روز بیست و دوم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیست و یکم

دعای روز بیست و یکم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز بیستم

دعای روز بیستم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز نوزدهم

دعای روز نوزدهم ماه رمضان جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز شانزدهم

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز شانزدهم

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز پانزدهم

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز پانزدهم

سه برش از دعاهای ربنا، برای چاپ و توزیع در ماه رمضان

کلمه: این کارت ها دعا که شامل سه برش از دعاهای «ربنا» است، به مناسبت ماه مبارک رمضان به همت ستاد سلام تهیه شده و قابل توزیع در میان مردم است. پس از دریافت فایل از این آدرس، کارت ها را چاپ کنید، برش بزنید و توزیع کنید. همچنین برای چاپ و برش می توانید […]

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز چهاردهم

جدول کامل اوقات شرعی ماه مبارک رمضان + دعای روز چهاردهم

طرح/ خدایا اصلاح کن هر فسادی را از کار مسلمین

کارت های دعاهای سبز را از این آدرس دریافت کنید.

چهار فراز از دعاهای سبز ماه رمضان، جهت چاپ و توزیع

کلمه: این کارت ها دعا که شامل چهار فراز از دعاهای ماه مبارک رمضان است، به همت ستاد سلام تهیه شده و قابل توزیع در میان مردم است. پس از دریافت فایل از این آدرس، کارت ها را چاپ کنید، برش بزنید و توزیع کنید. همچنین برای چاپ و برش می توانید روی تصویر زیر […]