• صفحه اصلی
  • » بدترین شیوه حکومتداری، نبود آزادی و امنیت به رغم جایگاه بالای آموزشی...

» رفاه

بدترین شیوه حکومتداری، نبود آزادی و امنیت به رغم جایگاه بالای آموزشی

میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در میان ایرانیان نسبت به سایر کشورهای منطقه پایین تر است در حالی که از نظر آموزش ایران جایگاه بالاتری دارد.

در همین حال حکومتداری و شیوه حاکمان بدترین رتبه را در ایران به خود اختصاص داده و جایگاه ایران در میان ۱۴۲ کشور، ۱۲۶ می باشد.

پس از حکومت، نبود آزادی و امنیت بیش از سایر شاخص‌ها مورد توجه است که در این میان رتبه ۱۲۵ به ایران رسیده که نشان از نبود آزادی و امنیت اجتماعی و فردی در کشور است.