• صفحه اصلی
  • » رضا اکرمی: هاشمی با کسی که 10 سال نمی شود که تریبون دارد، قابل مقایسه نیست...

» رضا اکرمی

رضا اکرمی: هاشمی با کسی که 10 سال نمی شود که تریبون دارد، قابل مقایسه نیست

در کشور ما ۳۵ سال پیش انقلاب شده است تا همه آزادی بیان و آزادی پس از بیان داشته باشند به گونه‌ای که نباید گوینده یک مطلب مورد تخریب و تهدید قرار گیرد. برای اینکار افراد باید ظرفیت خود را افزایش داده و شرح صدر پیدا کنند تا حاضر به شنیدن حرف‌های دیگری ولو نادرست باشند.