• صفحه اصلی
  • » رحیم پور ازغدی: برخی افراد از اتوبوس انقلاب جا مانده اند...

» رحیم پورازغدی

رحیم پور ازغدی: برخی افراد از اتوبوس انقلاب جا مانده اند

یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت:”افراد و انقلابیون زیادی بودند که بدلیل ویژه خواری به دام دشمن افتادند.”