• صفحه اصلی
  • » کارنامه و جایگاه علمی رحمت‌الله صدیق‌سروستانی...

» رحمت الله صدیق سروستانی

کارنامه و جایگاه علمی رحمت‌الله صدیق‌سروستانی

در چند سال گذشته بیماری تاب و توان او را گرفت. به یکی از دوستان گفته بود: «نمی‌دانم این چه سرنوشتی است که درست از اواخر اسفند تا نیمه‌های فروردین که برای مردم لحظات شادی و نشاط است بیماری من عود می‌کند و همیشه این روزها را در بیمارستان هستم.» و بازهم گفته بود: «دلم برای ماهی‌گیری تنگ شده است.» و وقتی از او پرسیدند حسرت چه چیزی بر دلت مانده گفت: «کمبود فرصت‌های گذران اوقات فراغت در کنار خانواده، مهم‌ترین غبطه‌ای ‌است، که از گذشته برایم باقی مانده است.»