• صفحه اصلی
  • » افراطیون از نجابت و رای مردم سوء استفاده نكنند...

» رای حسن روحانی، علی بردبار

افراطیون از نجابت و رای مردم سوء استفاده نكنند

آقایان حواسشان جمع باشد، ما که قصد دامن زدن به این مسائل را نداشتیم، ما که نمی خواهیم و نخواستیم از تمام شواهدی که در انتخابات 92 بر درستی ادعای دروغ بودن نتایج انتخابات 88 صحه می گذارد بگوییم و تلاش شد تا نگاه رو به آینده و با هدف حل مساله باشد، اما کمی خجالت هم خوب است.