» راه سبز امید

طرح سبز/ خدا با صابران است

همانا خداوند با صابران است

خانواده شهید بهشتی در دیدار با دختران موسوی: امروز حقانیت راه طی شده برای همه آشکار شده است

اعضای خانواده شهید بهشتی در دیدار با فرزندان موسوی و رهنورد ضمن ابراز تأسف از وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و آرزوی آزادی هرچه سریع تر ایشان، تأکید کردند که تحمل این سختی ها بی حاصل نبوده و امروز بیش از هر زمان دیگری حقانیت راهی که طی شده، حتی برای آنان که تاکنون در آن تردید داشتند، آشکار شده و این همه را باید مرهون صبر و استقامتی دانست که در راه حق صورت گرفته است.

نقدی بر مطلب اخیر جمعی از دانشگاهیان

ما باید این واقعیت را بپذیریم که در بین طیف رنگارنگ سبزها درباره موضوع انتخابات ریاست جمهوری بعدی و نامزد شدن آقای خاتمی در آن، یک اختلاف نظر وجود دارد. اما راه حل اختلاف نظرها انحصارطلبی و تنگ نظری نیست، گفت و گو و تعامل است. با آمدن یا نیامدن آقای خاتمی و تایید شدن یا نشدن صلاحیت ایشان و موفق شدن یا نشدن در انتخابات هم دنیا به آخر نمی رسد. راه سبز امید ادامه دارد و خواهد داشت.

چرا گلستان همیشه سبز است؟

سعدی وعده داده است که « گلستان » همیشه « سبز » خواهد ماند و «گردش زمان عیش ربیعش را به طیش خریف مبدل» نخواهد کرد و الحق قرن هاست که مردانه بر این عهد ایستاده است … باب اول گلستان « در سیرت پادشاهان » است و سعدی در این فصل بابی بر سیاست عملی گشوده و نکته های ظریفی را در خصوص «سیاست ورزی اخلاقی» آورده است . نکته هایی که هنوز هم تازه می نمایند و هنوز هم می توان با ادبیات سیاسی امروزی از آنها دفاع کرد و آنها را بکار گرفت…