• صفحه اصلی
  • » خانواده شهید رامین آقازاده قهرمانی ناچار به رضایت شد...

» رامین آقازاده قهرمانی

خانواده شهید رامین آقازاده قهرمانی ناچار به رضایت شد

رامین آقازاده قهرمانی قربانی جنایات کهریزک است که چهارده روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل شکنجه های جسمانی در این بازداشتگاه، جان سپرد.

مراسم سالگرد شهادت رامین آقازاده قهرمانی، فردا برگزار می شود

رامین قهرمانی چهارمین شهید کهریزک است. وی 15 روز بعد اینکه خود را برای دفاع از بیگناهی اش به مقامات انتظامی معرفی کرده بود، با پیکری شکنجه شده از زندان آزاد و پس از دو روز بر اثر جراحات وارده به شهادت رسید.