• صفحه اصلی
  • » تحمل مخالف و رواج محبت به جای نفرت، شرط اسلامی بودن نظام...

» رافت اسلامی

تحمل مخالف و رواج محبت به جای نفرت، شرط اسلامی بودن نظام

معجزه پیامبر(ص) این بود که جمعیت و ملتی را که در میان آنان نفرت و خشونت حرف اول را می زد، به ملتی تبدیل کرد که دوستی و برادری در میانشان حکمفرما بود. معیار اسلامی بودن نظام، این است که ببینیم چه میزان توانسته است محبت و دوستی در جامعه ایجاد کند.

آن رافت اسلامی که فقط شامل حال خارجی ها می شود

اينكه چرا رأفت اسلامي هميشه شامل حال خارجي ها مي‌شود و هيچ گاه شامل حال فرزندان ايران اسلامي نمي‌گردد سوالي است كه همچون خوره روح هر ايراني آزاده پي را مي‌كاهد/ از جمله مواردي كه باز حقارت مضاعف بر جانم انداخت و غرورم را شكست، سخنرانی در سازمان ملل براي صندليهاي خالي درباره فرهنگ پيامبران، صلح، عدالت، مديريت جهاني، رأفت اسلامي، حقوق مردم فلسطين بود كه حتي هيأت نمايندگي فلسطين هم حاضر به شنيدن آن نشدند.