• صفحه اصلی
  • » اختلاس کش آمد؛ رئیس دیوان عالی: اجرای آشکار حکم محکومان 3 هزار میلیاردی صحیح نیست...

» رئیس دیوان عالی کشور

اختلاس کش آمد؛ رئیس دیوان عالی: اجرای آشکار حکم محکومان 3 هزار میلیاردی صحیح نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اجرای حکم محکومان پرونده 3 هزار میلیاردی به صورت آشکارا و علنی کار صحیحی نیست.