• صفحه اصلی
  • » عقب‌نشینی مجلس از مصوبه استقلال بانک مرکزی / افشای سپرده سه میلیارد دلاری بانک مرک...

» ذخایر ارزی

عقب‌نشینی مجلس از مصوبه استقلال بانک مرکزی / افشای سپرده سه میلیارد دلاری بانک مرکزی در اروپا

اتحادیه اروپا قصد تحریم بانک مرکزی را دارد، منابع ما مبلغ 3 میلیارد دلار اوراق قرضه در اتحادیه اروپا است که آنها قصد داشتند آن را بلوکه کنند.

آن 100 میلیارد دلار کجاست؟

همه اهل فن می‌دانند بین “حساب ذخیره ارزی ایران” و “ذخیره ارزی ایران” تفاوت بنیادی وجود دارد. رقم “ذخائر ارزی ایران” یا “ذخائر ارزی بانک مرکزی” باید خیلی بیشتر از 100 میلیارد دلار باشد، همانگونه که رئیس دولت مستقر هم ادعا کرده است. اعلام دقیق این رقم نمی تواند سری و محرمانه باشد، چون نهادهای مالی بین‌المللی به ریز و جزئیات آن آگاه‌اند. رئیس بانک مرکزی گفته است: با توجه به تحریمها، سپرده‌هایمان را به داخل كشور منتقل کرده‌ایم. این سپرده‌هایی که رئیس بانک مرکزی مدعی آوردنشان به داخل شده است، از کدام حساب است؟

احمدی نژاد: ذخیره ارزی ما قطعا بیشتر از 100 میلیارد دلار است!

ديگران ذخيره ارزي ما را 100 ميليارد دلار عنوان كردند كه البته قطعاً بيش از اين مقدار است و چقدر خوب است اين ظرفيت از طريق بانك‌هاي كشور فعال شود.

مصرف بی‌رویه ارز و خطر كاهش شدید ذخیره ارزی در شرایط تحریم

افزایش واردات و رسیدن رقم واردات به مرز بی سابقه 30 میلیارد دلار ظرف 6ماه در كنار تزریق ارز به بازار تهران و فروش صدها میلیون دلار ارز ظرف چند روز برای تنظیم بازار، به علاوه ادامه روند انبساطی چند سال اخیر موجب شده است تا چراغ قرمز وضعیت ارزی كشور روشن گردد.