• صفحه اصلی
  • » انتشار سندی منتشر نشده از شورای نگهبان توسط دیپلمات مستعفی...

» دیپلمات مستعفی

انتشار سندی منتشر نشده از شورای نگهبان توسط دیپلمات مستعفی

وی مدرک مهمی را در اختیار رسانه ها قرار داد که بر اساس آن در روز ۲۲ خرداد ۸۸ در حالی که هنوز انتخابات در جریان بوده، به کلیه سفارت خانه های ایران در خارج از کشور دستورالعملی توسط شورای نگهبان صادر شده بود.

سومین دیپلمات ایرانی به جنبش سبز پیوست

فرزاد فرهنگیان رایزن سفارت دولت احمدی نژاد در بروکسل، طی روزهای اخیر به جنبش سبز پیوسته و اکنون در نروژ بسر می‌برد . حیدری تصریح کرد وی روز سه شنبه ٢٣ شهریورماه، در اسلو مصاحبه مطبوعاتی خواهد داشت.