• صفحه اصلی
  • » گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در پرداخت یارانه/ سهم بیمه بیکاری و تولید داده ن...

» دیوان محاسبات

گزارش دیوان محاسبات از تخلفات دولت در پرداخت یارانه/ سهم بیمه بیکاری و تولید داده نشد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات دولت در سال 93 در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه داده است که عدم پرداخت سهم بیمه بیکاری و سهم تولید و جابه جایی اعداد برای تامین یارانه نقدی از آن جمله است

دیوان محاسبات واریز 16 میلیارد تومانی دولت احمدی‌نژاد به دانشگاهش را بلوکه کرد

یک منبع آگاه در دیوان محاسبات از توقیف شانزده میلیارد تومانی که به حساب شخصی احمدی نژاد و بقایی برای دانشگاه ایرانیان ریخته شده، توسط دیوان محاسبات خبر داد و اعلام کرد که با این توقیف این افراد امکان دسترسی به این حساب را نداشته اندتا بتوانند آن را بازگردانند