• صفحه اصلی
  • » دیدار جمعی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با میرحسین موسوی...

» دیدار میر حسین

دیدار جمعی از اعضای مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با میرحسین موسوی

صبح روز پنجشنبه برخی از اعضای مجمع محققین و مدرسین قم با مهندس میرحسین موسوی دیدار کردند.