• صفحه اصلی
  • » آخرین وضعیت پیگیری ترور علی‌محمدی...

» دکتر علی محمدی

آخرین وضعیت پیگیری ترور علی‌محمدی

نمی‌توان در مورد روند كار در این موضوع امنیتی و اطلاعاتی، گزارش داد. تنها در زمانی كه این بررسی‌ها به نتیجه برسد، ‌نتیجه آن اعلام می‌شود. آنچه كه مشخص است این است كه دستگاه‌های پیچیده‌ای اقدام به ترور این استاد دانشگاه كرده‌اند.