• صفحه اصلی
  • » پاسخ فرزند آیت الله منتظری به روایت کذب جهان نیوز...

» دورغ پرکنی

پاسخ فرزند آیت الله منتظری به روایت کذب جهان نیوز

احمد منتظری به دنبال درج مطلبی در سایت نزدیک به دولت،در جوابیه ای آورده است: تقاضای مرحوم آیت الله منتظری از مرحوم آیت الله بهاءالدینی تأیید قائم مقامی رهبری ایشان کذب محض است.