• صفحه اصلی
  • » اصغر افضلی، دوبلور پیشکسوت درگذشت...

» دوبلور

اصغر افضلی، دوبلور پیشکسوت درگذشت

اصغر افضلی دوبلور پیشکسوت که در دوران کاری خود جای بازیگرانی چون وودی آلن و استن لورن حرف زد، یکشنبه بر اثر ایست قلبی درگذشت.