• صفحه اصلی
  • » به رغم انتشار دفاعیات مرتضوی در روزنامه ایران؛ وکیل قربانیان کهریزک: طبق قانون نمی...

» دفاعیات مرتضوی

به رغم انتشار دفاعیات مرتضوی در روزنامه ایران؛ وکیل قربانیان کهریزک: طبق قانون نمی توانیم پاسخ خود را منتشر کنیم

چون دادگاه غیرعلنی اعلام شده بود، ما نمی‌توانستیم دفاعیات و پاسخ خود را منتشر کنیم، زیرا متعهد به رعایت قوانین کشور هستیم. همچنین رییس یک سازمان بزرگ دولتی هم نیستم که دفاعیات خود را در آن تکثیر کنم و به دست کارمندان برسانم یا از وکلا و کارشناسان حقوقی برای نوشتن مطالب استفاده کنم.