• صفحه اصلی
  • » تماس تلفنی آیت‌الله صانعی با دختر موسوی و رهنورد؛ قدردانی از صبر و استقامت محصورا...

» دختر میرحسین

تماس تلفنی آیت‌الله صانعی با دختر موسوی و رهنورد؛ قدردانی از صبر و استقامت محصوران

آیت الله العظمی صانعی در آستانه سالگرد شهادت سید علی موسوی حبیبی که در عاشورای ۸۸ با گلوله به شهادت رسید، در تماس تلفنی با یکی از دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد جویای احوال محصوران شد و ضمن قدردانی از صبر و استقامت آنان، برای آزادی ایشان و دیگر زندانیان سیاسی دربند دعای خیر کرد.

عکس/ دست مجروح دختر میرحسین چند ساعت پس از برخورد ماموران

دختر میرحسین موسوی به کلمه می‌گوید شدت گازگرفتگی به حدی بود که در ابتدا خونریزی داشت.