• صفحه اصلی
  • » نماینده ولی فقیه در سپاه: ارتش نباید در سیاست دخالت کند، ولی سپاه باید دخالت کند!...

» دخالت نیروهای مسلح در سیاست

نماینده ولی فقیه در سپاه: ارتش نباید در سیاست دخالت کند، ولی سپاه باید دخالت کند!

نسبت نیروهای مسلح کشور با فعالیت‌های سیاسی بر حسب نوع نیروی مسلح، متفاوت است و برای نمونه فعالیت سیاسی سپاه در برخی جاها اشکال ندارد. سپاه، پاسدار انقلاب است. در حوادثی ممکن است لازم باشد که سپاه موضع‌گیری کند و حتی بعضا اگر موضع‌گیری نکند، اشکال دارد، ولی شاید لازم نباشد که مثلا ارتش این کار را انجام دهد.