• صفحه اصلی
  • » «شب داوود رشیدی» با حضور خاتمی، داریوش شایگان و بزرگان عرصه هنر...

» داود رشیدی

«شب داوود رشیدی» با حضور خاتمی، داریوش شایگان و بزرگان عرصه هنر

در این مراسم چهره‌هایی همچون، احمد مسجد جامعی، داریوش شایگان، فریدون مجابی، محمدعلی سپانلو، هوشنگ گلمکانی، مسعود رایگان، ابوالحسن داودی، اتابک نادری، لیلی رشیدی، مرضیه برومند، نگار اسکندرفر، سودابه فضائلی، محمدرضا اصلانی، جعفر والی، سروش صحت، مسعود فروتن، الهام پاوه نژاد و رامین سیاردشتی حضور داشتند.