• صفحه اصلی
  • » اعتصاب غذای دانشجویان در دانشگاه کردستان...

» دانشگاه کردستان

اعتصاب غذای دانشجویان در دانشگاه کردستان

اعتصاب غذا در اعتراض به حکم اعدام فعالان سیاسی کرد و دفن پنهانی جنازه های آنها و همچنین سالگرد کشته شدن سهراب اعرابی و کیانوش آسا صورت گرفته است.