» دانشگاه احمدی نژاد

سرانجام دانشگاه احمدی نژاد

در سال 89 مجوزی برای یک دانشگاه غیردولتی با تعدادی اعضای هیات موسس در وزارت علوم صادر شده است که مجوز موافقت اصولی بوده، اما تعدادی از اعضای هیات موسس که برخی از وزرای وقت نیز در آن بوده‌اند، انصراف می‌دهند که به همین دلیل خود به خود این مجوز مسیر حرکتش به سمت مجوز قطعی متوقف می‌شود، چرا که ما نمی‌توانیم موسس مستعفی داشته باشیم و مجوز را قطعی کنیم.

مدیر کل گسترش آموزش عالی: مجوز منتشر شده مربوط به دانشگاه احمدی نژاد نیست

وی با انتقاد از وضعیت ایجاد شده توسط احمدی نژاد در خصوص این دانشگاه، تصریح کرد: شاید هم دفتر گسترش وزارت علوم در جای دیگر شعبه زده و من از آن بی اطلاعم و مدام در حال صدور مجوز برای این دانشگاه است.