• صفحه اصلی
  • » تحصن دانشجویان دامغان در اعتراض به سوء مدیریت دانشگاه...

» دامغان

تحصن دانشجویان دامغان در اعتراض به سوء مدیریت دانشگاه

دانشجویان متحصن طی تماسی با نماینده دامغان و مسئولان وزارت علوم تحصن دانشجویان در دانشگاه را به اطلاع آنان رساندند. همچنین در تماسی با واحد مدیریت معاونت دانشجویی وزارت علوم دانشجویان خواستار پیگیری مطالبات خود شدند.