• صفحه اصلی
  • » توفیقی: تنظیم صورتجلسه برای عزل فرهاد دانشجو کذب محض است...

» داشنگاه آزاد

توفیقی: تنظیم صورتجلسه برای عزل فرهاد دانشجو کذب محض است

به دنبال انتشار اخبار ساختگی در خصوص تنظیم صورتجلسه‌ای برای عزل دکتر فرهاد دانشجو رییس دانشگاه آزاد و امضای آن صورتجلسه توسط دکتر توفیقی سرپرست وزارت علوم، روابط عمومی وزارت علوم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دکتر توفیقی اعلام کرده است که چنین صورت جلسه‌ای را نه دیده و نه امضاء‌ کرده و این خبر اساسا کذب محض است.