• صفحه اصلی
  • » درایتی: جريان اصلاحات امروز بيش از گذشته پايگاه اجتماعي دارد...

» داریتی

درایتی: جريان اصلاحات امروز بيش از گذشته پايگاه اجتماعي دارد

مشاور دولت خاتمی درخصوص سكوت اصلاح‌طلبان گفت: اين سكوت، سكوتي نيست كه به بي‌حالي سياسي و يا نبود شنونده اجتماعي تعبير شود. بلكه احساس مي‌كنيم شرايط به گونه‌اي نيست كه بتوان سخن گفت. زيرا اظهار نظر و موضع‌گيري هزينه‌هايي را ايجاد مي‌كند كه خوشايند نيست. بنابراين اصلاح‌طلبان كمتر موضع‌گيري مي‌كنند.