• صفحه اصلی
  • » دادستان زاهدان خبر داد: دستگيری ۷ مظنون و ۲ متهم در رابطه با انفجار زاهدان...

» دادستان زاهدان

دادستان زاهدان خبر داد: دستگيری ۷ مظنون و ۲ متهم در رابطه با انفجار زاهدان

محمد مرزيه درباره آخرين وضعيت پرونده دو انفجار اخير در مقابل مسجد جامع زاهدان اظهار کرد:‌ در رابطه با اين پرونده ۷ مظنون و ۲ متهم دستگير شده‌اند. اين دو متهم عواملی هستند که بايد بيشتر به اتهاماتشان رسيدگی شود.