• صفحه اصلی
  • » دادستان تهران: تاثیرات فلج کننده تحریم با تدبیر رهبری خنثی شد...

» دادستانی تهران

دادستان تهران: تاثیرات فلج کننده تحریم با تدبیر رهبری خنثی شد

دادستان عمومی و انقلاب تهران مدعی است که دشمنان با توقف مذاکرات و افزایش تحریم‌ها تلاش کردند مردم را به اعتراض وادارند تا به خیابان‌ها بریزند که این طرح آنها نیز مانند دیگر طر‌ح‌های آنان در 30 سال گذشته با شکست روبرو شد. با دسیسه هایی مانند گران شدن مرغ نتوانست مردم را به خیابان ها بیاورند تا نقشه شان کامل شود.