• صفحه اصلی
  • » برگزاری دادگاه برای محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری...

» دادخواه

برگزاری دادگاه برای محمدعلی دادخواه، وکیل پایه یک دادگستری

دادخواه که وکیل تعداد زیادی از زندانیان سیاسی است، در این باره گفت: چگونه است که می توانند من را تا اوین ببرند اما 13 نفری که وارد دفتر من شده و حتی قفل گاوصندوق را شکسته اند و بسیاری از مدارک و پرونده ها را با خود برده اند، نتوانسته اند من را به محل کشف سلاح در اتاق دیگری ببرند؟ از سوی دیگر چنانچه من از دست ماموران فرار کرده‌ام چرا از صحنه فرار من فیلمبرداری نکرده اند تا به عنوان مدرک جرم به دادگاه ارائه دهند؟