• صفحه اصلی
  • » پیشنهاد وزیر صنایع به خودروسازان: از شرکای خارجی خود برای بازگشت به ایران دعوت کنن...

» خودروسازان

پیشنهاد وزیر صنایع به خودروسازان: از شرکای خارجی خود برای بازگشت به ایران دعوت کنند

وزیر صنایع از خودروسازان خواسته است تا از شرکای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی خود برای بازگشت به ایران دعوت کنند.