• صفحه اصلی
  • » ابراز نگرانی مدیرعامل برکنار شده ایسنا از تغییرات این خبرگزاری...

» خبرگزاری ایسنا

ابراز نگرانی مدیرعامل برکنار شده ایسنا از تغییرات این خبرگزاری

طی روزهای گذشته و پس از آنکه اخباری از دیدار عبدالله نوری با دختران میرحسین موسوی در ایسنا منتشر شد، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) تغییر کرد و مدیرعامل سابق از این تغییر ابراز نگرانی کرد.