• صفحه اصلی
  • » دبیر خانه کارگر اسلامشهر: اخذ تعهدات محضری از کارگران خلاف قانون است...

» خانه کارگر اسلامشهر

دبیر خانه کارگر اسلامشهر: اخذ تعهدات محضری از کارگران خلاف قانون است

دبیر خانه کارگر اسلامشهر اعلام کرد: برخی كارفرمایان با نقض قانون کار سعی دارند به عناوین مختلف حقوق صنفی و قانونی کارگران خود را تضییع کنند.