• صفحه اصلی
  • » کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی؛ همچنان در انتظار مجوز...

» خاطرات هاشمی رفسنجانی

کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی؛ همچنان در انتظار مجوز

کتاب «خاطرات و کارنامه 1369» مباحث مهمی را نظیر فقدان بنیانگذار کبیر نظام، ورود به عرصه تازه‌ی دیپلماسی بین‌المللی، اقتصاد داخلی، جذب سرمایه‌های خارجی، شكل‌گیری مناطق آزاد تجاری، در پیش گرفتن سیاست اعتدال در همه زمینه‌ها و همگرایی كامل دولت با رهبری در سال 1369، مباحث مربوط به آغاز حمله عراق به کویت و… در بردارد.