• صفحه اصلی
  • » محکومیت یک استاد دانشگاه به علت مصاحبه با رسانه ها و دفاع از یک پایان نامه + سند...

» حیوان

محکومیت یک استاد دانشگاه به علت مصاحبه با رسانه ها و دفاع از یک پایان نامه + سند

یک استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران با 23 سال سابقه هیات علمی و درجه دکتری تخصصی، به علت ارائه یک پایان نامه دانشگاهی و همچنین مصاحبه با رسانه ها، به انفصال از عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران محروم شد.