• صفحه اصلی
  • » کیانوش راد: خواهان شرایطی هستیم که فضای امنیتی به فضای سیاسی تبدیل شود...

» حمید کهرام

کیانوش راد: خواهان شرایطی هستیم که فضای امنیتی به فضای سیاسی تبدیل شود

مهندسی کردن انتخابات از این قرار بود که مردم به بهانه شورای شهر به پای صندوق رای بیایند و یک رای هم برای ریاست جمهوری بیندازند. تمام کاندیداها هم که از یک سطح عمومی برخوردار بودند. آقای قالیباف هم آمده بود تا در نهایت انتخابات به مرحله دوم کشیده شود و در مرحله بعد پیروز شود. اما پیش بینی آنها با شکست مواجه شد.