• صفحه اصلی
  • » بازداشت یک فعال محیط زیست در پی اعتراض به عملکرد فرماندار استهبان...

» حمیدرضا فرزانه

بازداشت یک فعال محیط زیست در پی اعتراض به عملکرد فرماندار استهبان

حمیدرضا فرزانه از اعضای ستاد حسن روحانی استهبان در پی اعتراض به عملکرد فرماندار این شهرستان بازداشت شد.