• صفحه اصلی
  • » بحرین: اجازه نمی دهیم از کشورمان به ایران حمله شود...

» حمله به ایران

بحرین: اجازه نمی دهیم از کشورمان به ایران حمله شود

وزیرخارجه بحرین با اشاره به مفاد توافقنامه های امنیتی آمریکا و بحرین گفت: در این توافقنامه ها هرگز بندی درباره استفاده از اراضی بحرین برای حمله به دیگر کشورها وجود ندارد و اصلا در این پایگاههای نظامی تسلیحات هجومی وجود ندارد.