• صفحه اصلی
  • » دلایل حمایت فقهای شورای نگهبان از احمدی نژاد در انتخابات از زبان کدخدایی...

» حمایت از احمدی نزاد

دلایل حمایت فقهای شورای نگهبان از احمدی نژاد در انتخابات از زبان کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان علت قرار گرفتن شورای نگهبان در زیر ذره‌بین از سوی منتقدان را به خاطر وجود فضای سیاسی سنگین‌ در انتخابات گذشته دانست و ادامه داد: در گذشته به این مسئله كه اعضای شورای نگهبان از نامزدی جانبداری كرده‌اند،توجه نمی‌شد چرا كه آن را بیشتر در راستای دفاع از نظام تلقی می‌كردند، اما چون این بار رقابت سیاسی سنگین شد، این مطالب كه آقایان مطرح می‌كردند كه عمدتا هم از سوی آقایان فقها و در جهت حفظ نظام و كلیت نظام بود تا شخص خاصی را حمل بر جانبداری از یك نامزد كردند.