• صفحه اصلی
  • » محمدسعيد ميرزايي: حلقه‌هاي ادبي هم در حال نابودي است...

» حلقه های ادبی

محمدسعيد ميرزايي: حلقه‌هاي ادبي هم در حال نابودي است

ميرزايي مي‌گويد: شاعر نمي‌تواند خودش را از مسائل اجتماعي و سياسي كنار بكشد و پشت يك ژست هنري و فكري بماند زيرا هيچ كمكي به مردم نمي‌كند. هنرمند مي‌تواند يكسري از ظرفيت‌هاي خفته خود را در حوزه سياست بكار گيرد زيرا وظيفه هر شاعري پرداختن به حركت‌هاي متعهدانه و آزادي‌‌بخش است.