• صفحه اصلی
  • » پرداخت نشدن یک سال حق بیمه طلایی فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش...

» حق بیمه طلایی فرهنگیان

پرداخت نشدن یک سال حق بیمه طلایی فرهنگیان از سوی آموزش و پرورش

در آغاز اجرای بیمه طلایی فرهنگیان ‌‌نهایت تا یکی، دو ماه بعد نصف این مبلغ به حساب فرهنگیان واریز می‌شد اما وزارت آموزش و پروش یک سال است که این کار را نکرده است از همین رو برخی از این فرهنگیان بر این باورند که آموزش و پروش دیگر نمی‌خواهد سهم خود را از بیمه طلایی فرهنگیان پرداخت کند.