• صفحه اصلی
  • » جوابیه فاطمه حقیقت جو به ادعاهای اخیر وزیر اطلاعات...

» حقیقت جو، وزارت اطلاعات، جرس، منافقین

جوابیه فاطمه حقیقت جو به ادعاهای اخیر وزیر اطلاعات

وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پس از یک سال پرونده سازی، محاکمه، شکنجه، آزار و اذیت و کشتن فعالان جنبش سبز، چون هیچ مستندی دال بر فعالیت غیر قانونی آنها نیافته و در مواجه با جنبش مدنی و غیر خشونت آمیز مردم شکست خورده اند، می کوشد اعتراضات مردمی به تقلب و کودتای انتخاباتی را به فعالیت های سازمان مجاهدین خلق نسبت دهند تا مرهمی بر شکست های خود بنهند و به سرکوب بیشتر مردم ادامه دهند. حال آنکه هم خود می دانند که آب در هاون می کوبند و هم مردم با این سیاه بازی ها کاملا آشنا شده اند.